Nowości
  • Polecamy !!!

    Skorzystanie z usług
    MJ Governess - Agencji specjalizującej się w rekrutacji profesjonalnych Guwernantek - Elity wśrod niań i opiekunek.


     

Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest
MJ Governess Monika Jakubiak. z siedzibą w Krakowie (kontakt: kontakt@gospodynirezydencji.pl ul. Ruczaj 18/15, 30-409 Kraków).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub wykonania umowy pośrednictwa.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub wykonania umowy pośrednictwa..

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do wniesienia sprzeciwu
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

Za zgodą kandydatów w okresie 10 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.